Skip to main content

Šta je Permakultura?

Nauka, praksa, pokret ili utopija

permaculturedesignersmanual

“Dizajn je ono što povezuje stvari.

To nije voda, ili pile ili stablo.

To je suprotno od onoga što se uči u školi.

Obrazovanje sve što uzima, rastavlja na delove,

ne praveći pri tome nikakve veze.

Permakultura čini vezu…

Jer čim imate vezu možete hraniti pile sa drveta.”

(Bill Mollison)

logosol

Zanimljivo je razmotriti i opisati šta je to Permakultura i kako se ona razvijala u ovim vremenima ekonomske, energetske, klimatske i sociološke krize. Iako se često smatra da je Permakultura deo poljoprivrede, ona je zapravo proces koji je dinamičan, stalno u pokretu i promenama koje pokrivaju sva područja ljudskog znanja, usmerena prvenstveno na stvaranje održivih ljudskih zajednica, odnosno, zajednica otpornih na krize. Permakultura je skup interdisciplinarnih znanja koja povezuju veliki broj ljudskih delatnosti: arhitekturu, građevinarstvo, poljoprivredu, hemiju, biologiju, ekologiju, energetiku, ekologiju…

U ovom kratkom pregledu sledi opis srca, uma, ruku i nogu stvorenja zvanog “Permakultura”.

logoespiral  Srce

Permakultura je pre svega vizija koja je opisana u samoj reči perma-cultura, odnosno večna-kultura, po ovome moglo bi se reći da je ona utopija. Pošto smo svesni sudbine utopističkih pokreta, Permakulturu u startu možemo razmatrati kao potpuno realnu i održivu u vremenima koja dolaze, zbog svog učenja o promenama i prilagođavanjima, nasuprot skepticima koji su joj predviđali sudbinu utopije.

Termin Permakultura su prvi skovali Bill Mollison i David Holmgren, sredinom sedamdesetih godina prošlog veka, da bi opisali integrisani sistem koji je u stalnom razvoju i koji je sastavljen od višegodišnjih ili samoobnvljajućih biljnih i životinjskih vrsta koje su korisne za čoveka.

“Permakultura je filozofija rada sa prirodom, a ne protiv prirode, produženog i pažljivog posmatranja biljaka i životinja, a ne produženog i besmislenog rada. Posmatranje biljaka i životinja i svih njihovih funkcija, pre nego tretiranja bilo kog područija kao  sistem jednog proizvoda”

Bill Mollison

U suštini Permakultura bi značila trajnu ili održivu kulturu. Krajnji cilj permakulture je stvoriti samoodržive, dinamičke sisteme u dužem vremenskom periodu, koji su ekološki održivi i koji će zadovoljiti sve potrebe ljudi, a da pri tome ne zagade i ne kontaminiraju okolinu.

Ovaj ideal se takođe izražava u etici, koja je eksplicitna i može se sažeti kao ” Briga za ljude” ili “Briga za zemlju”.

logo1new  Um

Mi znamo šta se dešava sa utopijama i zbog toga Permakultura spada u  praktične nauke, u smislu da ona želi da shvati zakone rada u prirodi (uključujući i ljudsku prirodu) i imitira ih, ili barem da ih udruži i primeni prilikom projektovanja održivog društva. Izvorni ekosistemi su posebna remek dela održivog dizajna. Permakultura posebno želi da objedini sve što je korisno u bilo kojoj nauci i na taj način da postane možda prva istinska holistička nauka, koja je u stalnom razvoju.

Bill Mollisona i David Holmgren su Permakulturi dali ime i vrlo praktičan oblik, stvarajući pri tome jedan poseban jezik dizajna koji može olakšati njegovo brzo usvajanje u celom svetu. Kao nauka ona se temelji na posmatranju i eksperimentisanju u svim područijima ljudskog delovanja, ne postoje dogme, sve mora biti opravdano sa iskustvom.

“Permakultura je naučni dizajn baziran na posmatranju,

koji objedinjuje sve ljudske aktivnosti u holistički sistem

koji se temelji na prirodnim uzorcima i ekologiji.

Jednom rečju

Permakultura=Odnos

(Penny Livingston)

logomas2   Ruke

Ruke predstavljaju rukovođenje i prenošenje stečenih iskustava i znanja na širu zajednicu. Permakulturni dizajneri, nakon savladavanja osnovnih principa, podela, tehnika, i saznanja da oni funkcionišu dobro, svoja zapažanja prenose preko priručnika, knjiga i ostalih publikacija, iako im je rad uglavnom zasnovan na demostracijama uživo i usmeno, i na taj način oni podstiču svoje učenike da učine isto.

logopata  Noge

Permakultura je veliki, dinamiči pokret, raznovrstan i obiman. Postoje mnoge međunarodne konferencije i regionalni sastanci na pet kontinenata od 1985 godine. Njena najmodernija, konkretna i holistička verzija na zapadu danas se predstavlja kao Transition Movement odnosno kao mreža građana čija je inicijativa počela 2005 godine i osnovana je od strane studenata permakulturnog dizajna, koji kombinuje dobar dizajn za učešće široke populacije u rešavanju klimatske, ekonomske i energetske krize. Ovaj pokret se poput “virusa” širi po celom svetu kao, verovatno, najdelotvornja nauka koja pruža odgovore na goruća pitanja ljudskog opstanka.

U nesigurnim vremenima to je važno imati na umu, kao što je Buckminster Fuller rekao: ” Najbolji način da predvidiš svoju budućnost je da je stvoriš”

“Permakultura je o vrednostima i vizijama, dizajnu i sistemu upravljanja koji se temelji na holističkom razumevanju, a pogotovo na našim bio-ekološkim i psihosocijalnim znanjima i mudrostima. To je posebno u našem odnosu na dizajn i redizajn sistema za upravljanjem prirodnim resursima, tako da može da podrži zdravlje i dobrobit svih sadašnjih i budućih generacija”

(David Holmglen)

Ivana Rakarić

Izvor: http://en.permaculturescience.org/

Korisni linkovi:

http://en.permaculturescience.org/

http://permaculture.rs/

http://www.permakultura.hr/

http://www.permacultureprinciples.com/

http://sacredecologydesign.joomla.com/

http://www.zmag.hr/hr

 

Leave a Reply