Terrabija je međunarodna organizacija čiji je osnovni cilj edukacija o svim aspektima zdravog stanovanja i delovanja u savremenom svetu. Organizacija obuhvata brigu o životnoj sredini kao organizmu gde je čovek deo čitavog ekosistema i svojim ravnopravim učešćem u održanju ravnoteže ne sme da ugrožava ni jedan drugi oblik živog sveta. Svojim delovanjem i širenjem svesti o povratku pravim vrednostima u životu, Terrabija želi da podstakne sve drage ljude da svoje živote usmere ka ravnoteži duhovnog i materijalnog života i pronađu svoje pravo mesto u krilu naše Majke zemlje.

Osnivački manifest Terrabije:
 Izgradnja kuća po principima održive, ekološke gradnje i adaptacija postojećih kuća u cilju poboljšanja kvaliteta života pojedinca i zajednice
 Smanjenje ekološkog otiska korišćenjem ekoloških principa dizajna
 Spajanje ekoloških principa dizajniranja i tehnologije sa socijalnim potrebama zajednice
 Razvoj lokalne poljoprivredne proizvodnje bez upotrebe hemikalija
 Permakulturni princip dizajna
 Razvoj obnovljivih izvora energije
 Smanjenje količine odpadnih voda i racionalnu upotrebu vode
 Odgovorna putovanja u prirodna područja kojima se čuva životna sredina i unapređuje blagostanje lokalnog stanovništva “održivi turizam”
 Razvoj volonterske prakse i sticanje novih znanja kroz kampove
 Razvoj lokalne ekonomije kroz podsticanje razvoja starih veština i zanata
 Negovanje zdrave porodice u zdravom okruženju