Skip to main content

Neobična geometrija jedne duhovne raskrsnice

Negde pred kraj svojih studija, daleke 1998. sam na fakultet, iz svog mesta gde sam živeo, Futoga, često išao biciklom. Išao sam pokraj Dunava, nasipom, na kojem je tada bio običan zemljani put. Redovno sam, ako bih imao vremena, stao pored jednog mesta, na obali. Mesto je bilo nekako ušuškano, odisalo mirom. I zaista sam voleo tu da boravim. Nekada i satima. Po leti, tu su se javljale peščane dine, koje su gotovo išle do sredine Dunava. Pesak, toplina plitke vode, magnetna privlačnost mesta. Uvek sam ovde dolazio sam, jer, nekako, tu sam i uvek bio u prolazu. Ali mesto me je jednostavno zvalo da stanem. Odatle sam, sedeći, posmatrao suprotnu stranu, Frušku goru. Na suprotnoj strani je bila Rakovačka kotlina i Zmajevac u daljini. I mnogo pre toga, još kao dečak, sam sa obale posmatrao suprotnu stranu, Frušku goru, koja se tada doimala tako velikom. Zamišljao kako ću jednog dana, živeti preko. I to se i obistinilo. Godine 2004, pravom igrom sudbine, dobili smo priliku da živimo u Rakovcu, gde smo i danas. Sa terase svoje kuće, posmatram to mesto na obali Dunava udaljeno tri kilometra, tu uvalu, mesto ondašnjeg mojeg redovnog odmora. Danas tamo kopaju pesak, tog mirnog mesta više nema. Ogrmna bela gomila peska je sada vidljiva kilometrima daleko. Igrao sam se sa Google mapom, i uočio da je ta tačka zapravo prilično interesantna. Ona je tačno na istom rastojanju od mog mesta rođenja, Betanije u Novom Sadu, kao i na istom rastojanju od naše porodične kuće u Futogu u kojoj sam proveo detinjstvo i veći deo svog života. Rekao bih, gotovo u metar ista udaljenost. Ali, nije to sve. Naime, simetrično u odnosu na ove dve prave linije koje povezuju porodilište i kuću u Futogu sa mestom na obali Dunava, je pravac koji se prostire preko Dunava, i ide preko našeg poseda u Rakovcu, koja je tačno na pola rastojanja. Na kraju te linije, na istom rastojanju od one centralne tačke na obali, je  neposredna okolina Starog rudnika Beli majdan u Rakovcu. To je čudnovati rudnik kaolinskog granita iz Srednjeg veka, mesto magične akustike i energije.

Ovo su samo neki od niza drugih detalja ove nebeske geometrije  koje tek traže odgovor.

Z.R.

Leave a Reply