Skip to main content

Geomantija – zapisana energija naših predaka!

Geomantija kao cjelovita ekologija proučava prirodu holistički, kao cjelovit ekosustav, ponajprije prepoznavajući u prostoru protočnost energija. Istražuje podzemne vodotoke, rasjede tla, iščitava magnetsko polje Zemlje.

Jednog sunčanog dana mali mrav izađe iz mravinjaka i krene u šetnju šumom. Kada je sakupljao hranu, čuo je glasne zvukove i udarce. Pojurio je u svoj mravinjak, ali tamo je bila hrpa smeća, starih guma, boca, cipela pa čak i jedan stari krevet. Sjeo je i plakao jer je ostao bez doma“.

Svojedobna je to poruka dječaka Frana Puljanića iz OŠ Brezovica za Dan planete Zemlje, koja najbolje opisuje kako se ljudi odnose prema njoj kao jedinom domu.

Kako čuvamo zdravlje i vitalnu energiju prostora planeta?

Kazuje to i kako čuvamo zemljino zdravlje i energiju, posebice onu vitalnu i suptilnu, tzv. energiju prostora i događanja zapisanih u tijelu majke prirode. Upravo se potonjim bavi cjelovita ekologija poznata i kao geomantija.

Geomantija proučava Zemlju na holistički način!

Prema riječima mag. ing. prosp. arch. Marine Butorac krajobrazne arhitektice i diplomirane geomantice te predsjednice Udruge Vilenice, geomantija predstavlja teoriju i praksu koja proučava planetu Zemlju na holistički način, odnosno njenu povezanost i odnose s drugim planetama.

Ta disciplina prostor proučava višeslojno i pored geografske forme i biološke sfere uključuje u tu spoznaju eterično i duhovno tkivo zemlje, sastavljeno od energetskih polja, njihovih protoka i centara.

Prostor se sastoji od energetskih polja, točaka i tokova

Prostor se, kaže ona sastoji od energetskih polja, tokova i točaka koji se nazivaju i energetskim meridijanima. Prirodu geomantija proučava kao cjelovit ekosistem tj. biotip uključujući njenu energetsku auru i biosferu (svi živi organizmi na planeti, zrak, voda, tlo). Praktična primjena potonje kaže mr. Butorac zapravo proučava na koji način energije prirode korespondiraju s našim vidno-energetskim poljem.

Život naših predaka intuitivno utkan u energiju prirode

Ta su (sa)znanja intuitivno utkana i zapisana u životima naših predaka odnosno načina na koji su živjeli, kako su se odmarali primjerice pod stablima drveća, kako su hodali (bosi po livadama, poljima) i dr.

Geomantija je doznajemo sve važnija ekološka praksa, čije se ishodište iznalazi u feng shuiu, kineskoj filozofskoj disciplini koja proučava harmoniziranje životnog okoliša. Naziv joj potječe od grčke riječi Gea što je(st) ime starogrčke boginje Zemlje i manteia, u drevnoj Grčkoj, značilo je to opažanje nevidljivog, a kasnije se tumačilo i kao svojevrsno proricanje.

Geomantiju proučava niz akademija u svijetu, a najviše ih je u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj.

Geomantiju danas proučava niz akademija u svijetu, a nemalo ih je u Sloveniji, Austriji i Njemačkoj. U Hrvatskoj se (zasad) održavaju seminari koji obuhvaćaju neke od geomantijskih tema, uključujući i one udruge Vilenice koja organizira radionice o šumama, a u planu su kažu i druge aktivnosti.

Kada se govori o primjeni geomantije u vlastitom životu odnosno prostoru, krajobrazna arhitektica objašnjava kako se ona događa kroz opažanje, odnosno odabir najudobnijeg mjesta za primjerice spavanje, rad i dr.

Geomantijski rad uključuje sadnju stabala na oštećenim tlima, postavljanje kamenih skulptura u prirodi.

Geomantijski rad među ostalim podrazumijeva sadnju stabala na oštećenim tlima i površinama primjerice nakon oluja, sječe drveća u šumama, a uključuje i postavljanje energetskih skulptura, kozmograma odnosno kamenih krugova na oslabljenim mjestima u prirodi, jer su kamen i stijenje iskonska poveznica sa Zemljom. Oni se smatarju zemljinim koštanim sustavom, ali i neutralizatorima određenih zračenja.

Disciplina primjenjiva u odabiru poljoprivrednog zemljišta

Geomantijska je disciplina itekako primjenjiva i u odabiru zemljišta kako građevinskog tako i poljoprivrednog (spoznaja u kakvom je svojstvu bilo, što se na njemu prije događalo, nalazilo), svrsishodna je i pri ustroju vrtova koje će podupirati energija i snaga Zemlje te recipročno čovjek.

Mr. Butorac održavala je i radionice na temu upoznavanja vitalno-energijskih struktura stab(a)la, šuma i krajolika. Učilo se, kaže, u sklopu toga o senzibilizaciji finih energija jer naša osjetila zbog zanemarivanja kontakata s prirodom nemalo otupe!

Geomantijska studija zagrebačke park šume Jelenovac

Ona je svojedobno provela i geomantijsku studiju zagrebačke šume Jelenovac, poznate i kao pluća grada Zagreba. Nastala je nakon svršene škole geomantije kao praktični nastavak stečenih joj znanja. Prepoznavale su se u tom geomantijskom istraživačkom radu, energetske strukture prirodnih krajobraza kako u Hrvatskoj tako i u Sloveniji.

Učilo se kaže krajobrazna arhitektica kako oni korespondiraju s izgrađenim okolišem pa se takav pristup rada prenio i na istraživanje park šume Jelenovac te u konačnici izradu mini studije rekreacijskog odredišta Zagrepčana. Ideja je bila tijekom godina pratiti istraživano područje odnosno iznjedrio se i prijedlog uređenja šume Jelenovac.

Jelenovac još uvijek mjesto odlaganja glomaznog otpada

To više jer je to još uvijek mjesto gdje se povremeno odlaže glomazni otpad nemalo gume, a i vode u postojećim vodotocima miješaju se s otpadnim. Rezultati studije kaže mr. Butorac pokazali su kako Jelenovac obnavlja čovjekovo vitalno-energetsko polje, odnosno djeluje regenerirajuće s bioenergijama fine protočnosti različite kvalitete, poput učinka izvora termalne vode.

Fine energije pohraniti u meritorne skale i izmjeriti

Baš te fine energije koje oko nas postoje, naša sugovornica namjerava pohraniti u meritorne skale i u konačnici ih izmjeriti pomoću za to primjerenih uređaja. Za realizaciju te ideje već je kontaktirala jedan hrvatski institut koji se bavi istraživanjima s područja prirodnih znanosti. O tome kako znati je li neko tlo, polje, livada energetski ruinirano, odnosno kako ga liječiti mr. Butorac kaže kako se u nekom prostoru može osjetiti je li ruiniran.

U blizini mjesta posječenih šuma učestalije depresije

Neka su istraživanja, tvrdi, pokazala kako su u blizini mjesta gdje su posječene veće površine šuma učestalije pojave depresija kod ljudi. Pri izmjenama prirodnog krajolika u kultivirani napominje svakako se događa ruiniranje prostora pa bi se takve aktivnosti i izmjene trebale unaprijed planirati, a poslije bi ih trebalo i odgovarajuće urediti. Nadopuniti bi ih valjalo uređenom prirodom odnosno krajobrazom.

Tradicionalna poljoprivreda mjenja strukture tla i vode

To više jer i tradicionalna poljoprivreda danas nemalo mijenja krajolik, ali ga i ruinira, ponajprije fizičke strukture tla pa i voda. Sve se to odražava na razinama finijih, eteralnih i eteričnih energija prirode.

Za manje prostore poput stanova harmoniziranje energija može se obaviti uz pomoć rada geomanta, sobnog bilja koje djeluje umirujuće kao i prirodni kristali. Učinkovite su i boje ali i upotreba prirodnih materijala u gradnji poput drveta, kamena i dr. koji pozitivno zrače. Naša sugovornica ističe da kada je o geomantiji riječ, u Hrvatskoj se na određeni način tek bave nekim njenim temama, a da to tako ne zovu.

Geomantijske aktivnosti su čitanje magnetskog polja Zemlje, pronalaženje podzemnih vodotoka, rasjeda!

Ponajprije je to čitanje magnetskog polja Zemlje, pronalaženje podzemnih vodotoka i drugih zemljinih struktura poput rasjeda. Otkriva kako je udruga Vilenice na popisu europske mreže organizacija koje se bave geomantijom s posebnim naglaskom na geomantiju šuma. U Hrvatskoj su potonje spoznaje tek u povojima, kao i institucionalizirana primjena znanja, zaključuje mr. Butorac.

Snježana Kratz

Svi tekstovi autora

Autorica Snježana Kratz

Snježana ima bogato novinarsko iskustvo rada za razne medije. Fascinirana je eko proizvodnjom i zanimaju ju teme alternativnih kultura.

Izvor: http://www.agroklub.com/pretraga/geomantija/263745/

Leave a Reply