Skip to main content

 

Luksuzna kuća od čerpića. Preobražaj tradicionalne u modernu arhitekturu

Pepuštajući se izazovu adaptacije, arhitekta Iván Andres Quizhpe, uspeo je da izvrši preobražaj tradiconalne arhitekture u moderno stanovanje. Kuća je smeštena na farmi San Joaquina, Ekvador. U procesu revitalizacije pridružio mu se Institut za kulturnu baštinu. Oformljeni projektni tim imao je zadatak da kuću vrati u prvobitno stanje, ali ne u formi muzeja već kao modernu porodičnu kuću. Kao rezultat analize utvrđen je projektni predlog u kojem je ponovna upotreba postojećih materijala i renoviranje funkcionalnih prostora trebala zajedno da stvore stambeni prostor, koji bi mogao da predstavlja nove dizajnerske ideje vezane za upotrebu prirodnih materijala i restauraciju tradicionalne arhitekture.

Za početak, koristili su se materijali poput drveta, suvog lišća, kamena i slame, kako bi se ojačao postojeći zid od čerpića, pridržavajući se, pri tome, tradicionalnih tehnika gradnje. Osim toga postojeći prostori bili su ponovo organizovani kako bi se poboljšali životni uslovi, uz korišćenje novih materijala poput stakla i čelika.

Kuća se prostire na dva nivoa koji su orjentisani prema unutrašnjem dvorištu. Ovaj zaštićeni, intimni prostor kuće, omogućuje pasivnu cirkulaciju vazduha i prirodno dnevno svetlo tokom čitave godine. Prilagođavanjem tradicionalne forme aspektima modernog stanovanja, funkcionalna rešenje prostora određena su rasporedom dnevnihh aktivnosti na donjem nivou, oko unutrašnjeg dvorišta.

Još jedan zanimljiv detalj su staklene ploče koje se protežu čitavim delom unutrašnje fasade koja je okrenuta ka dvorištu, od prizemlja do sprata. Uloga ovih staklenih površina jeste da štite drvene ograde, stubove i unutrašnje grede od daljeg propadanja usled atmosferskih uticaja.

Adaptacja prostora je poseban izazov i uvek je, kao takva, mnogo zahtevnija od izgradnje novih objekata. Ova tradicionalna kuća, revitalizovana je tradiconalnim metodama, ali u njoj se odvija moderan porodični život. Sve kulture sveta u svojim tradicionalnim oblicima stanovanja kriju ono istinsko, čovekomerno, prilagodljivo, samo je potrebno shvatiti te vrednosti i usvojiti ih kao polaznu tačku za utvrđivanje sopstvenog prostora za stanovanje.

dipl.ing.arh. Ivana Rakarić

http://www.homedoo.com

Leave a Reply