Skip to main content

O ZDRAVOM STANOVANJU U ZDRAVOJ KUĆI OD ZDRAVIH MATERIJALA NA ZDRAVOM MESTU
– KA RENESANSI STANOVANJA

U vreme kada čovečanstvo raspolaže sa najviše potrošnih dobara  čovek biva lišen onih najelementarnijih: zdrave hrane, zdrave vode, zdravog vazduha i zdravog staništa. XX vek mnogi su nazvali “vekom ekstrema”, “vekom zločina”, “vekom mržnje”, “vekom gluposti” oslonjenom jedino na potrebe tela, “vekom tehnologije” zatim da je on probudio najveća nadanja koja je čovečanstvo ikada imalo a ujedno je izneverio sve iluzije i ideale. Možda ćemo biti svedoci strahovitog i sveobuhvatnog i socijalnog sloma čitave savremene civilizacije i mnogih država. Čoveku, podsticanom pohlepom, pošlo je za rukom da razori fizičku harmoniju, koja je vladala u prirodi. Povećanjem do krajnosti svojih, sve nezasitijih zahteva prema prirodi, on je razorio krhku ravnotežu koja je postojala sve doskora između organskih delova prirode. Suviše uobraženosti i nedostatak poznavanja duhovnosti porodilo je masu grešaka. No, kosmički zakoni greške ne dozvoljavaju. Karmički (usudbeni) zakon neizbežno, u svaku, od čoveka učinjenu grešku, unosi svoju ispravku, koja se izražava posledicom u vidu stradanja, jer večno bdijući nevidljivi sud deluje automatski, kao uzvratni udarac, koji donosi, za grešku – stradanje, za ispravan postupak – radost. Postoje i neka optimistička predviđanja da će XXI vek biti “vek ideja”. Era informacija i era znanja neki smatraju da će biti prevaziđene jer već sada ima previše visoko kvalifikovanih ljudi i obrazovanih naučnika koji poseduju samo reproduktivno znanje a nemaju novih ideja. Smatra se da ekološke i mirotvorne ideje koje će istražiti i otkriti kako globalnu misiju čovečanstva u svemiru tako i misiju svakog naroda i svake religije pojedinačno u razvoju čovečanstva mogu postati pozitivne ideje vodilje za izlazak iz sveopšte krize i uvod u renesansu stanovanja na planeti Zemlji.
Nagli pad kvaliteta životne sredine i povećani broj kancernih, kardiovaskularnih i drugih oboljenja stanovnika kao i istraživanja francuskih, švajcarskih, nemačkih, poljskih, čeških, ruskih, američkih i srpskih naučnika i istraživača podstakli su nas da se bavimo ovom veoma odgovornom temom – ZDRAVOG STANOVANJA U ZDRAVOJ KUĆI OD ZDRAVIH MATERIJALA NA ZDRAVOM MESTU.

Više od tri decenije istraživanja, rada i pisanja o problematici izbora zdravog mesta za zdravu gradnju, izbora zdravih stambenih i poslovnih prostora za stanovanje i poslovanje uslovili su potrebu za stvaranjem i objavljivanjem ovakvog jednog priručnika.

Izvorišta ideja za ovaj sajt-priručnik su prostorno (i lokalno i globalno), vremenski (i sinhrono i dijahrono), medijski (i knjiga i WEB stranice na elektronskoj mreži) i metodološki (predaja i tuđih i sopstvenih autorskih ideja, iskustava i saznanja) različita.

Pitanja koja je autor ovog sajt-priručnika postavljao sebi su sledeća:

 • U vremenu opšte i pojedinačne nesigurnosti svih sistema vrednosti i egzistencijalne krize smisla čoveka i čovečanstva na planeti Zemlji koga može da interesuje zdravo stanovanje?
 • Dok su, po Svetskoj meteorološkoj organizaciji katastrofe na nivou klimatskih promena već počele, a naučnici potvrđuju i neobično brzo pomeranje magnetskih polova Zemlje čemu bavljenje problematikom zdravih mesta za življenje?
 • Ako je dobitnik Nobelove nagrade za mir 1999.god. g.Džozef Rotblat upozorio još 1996.g. ”da je čovečanstvo više ugroženo od napretka nauke nego od nuklearnog oružja” može li pojedinac da nađe sreću i mir zdravim uređenjem svoga stambenog i radnog prostora?
 • Slušajući predviđanja Martina Risa, britanskog počasnog kraljevskog astronoma da nuklearni terorizam, stvaranje smrtonosnih virusa, opasne mašine, nanotehnologija i genetski inženjering mogu da izazovu uništenje i nestanak civilizacije kako običan čovek da se orijentiše u moru apokaliptičnih znakova i predviđanja i da nađe svoj mir i sreću u okrilju svoje porodice u svojoj “kućici u cveću”?

Različite osobe mogu dati različite odgovore na ova pitanja ali svaki pravi domaćin koji se brine o svojim bližnjima i snosi odgovornost za održivi razvoj  i spas svoje porodice odgovoriće “da nije svejedno gde čovek gradi ili kupuje kuću ili stan, da nije svejedno od kakvih materijala je dom sačinjen i i da nije svejedno koje i kako su sprovedene tehničke instalacije; važno je da su i mesto i struktura stambenog prostora i njegova opremljenost, pre svega, po meri zdravstvene bezbednosti i egzistencijalnih potreba a zatim i specifičnih želja njegovih žitelja.

Osećaj unutrašnje smirene sreće nije uslovljen ni bogatstvom ni položajem u društvenoj hijerarhiji. On se javlja kada čovek zauzme ravnotežan položaj prema stvarnosti i kada uravnoteži sopstveno učešće u ovozemaljskoj realnosti. Ne može se postići ravnoteža u sopstvenom ponašanju ako se ne odredi sopstveno ravnotežno mesto u prostoru i vremenu. Dobro je aktivno sprovoditi u život sveopštu harmoniju i ravnotežu. Tu ravnotežu čovek i porodica mogu postići, između ostalog, izabirajući i uređujući optimalno mesto za življenje i optimalan stambeni i poslovni prostor za rad.

Većina ljudi samo u retkim prelomnim prilikama u svome životu dolazi u poziciju da bira mesto svoga boravka, življenja, stanovanja i rada. U većini slučajeva ti izbori su predodređeni, na neki način čak iznuđeni, brzinom donošenja odluke zbog ratnih vihora, bolesti, rođačkih i prijateljskih povezivanja, trke “trbuhom za kruhom” ili radi višeg ekonomskog boljitka, ili pak radi zadovoljavanja svojih strasti i unutrašnjih poriva koji nas nagone da u potrazi za subjektom, objektom ili opsesijom menjamo, neko ređe neko češće, svoje mesto življenja-stanovanja.

Šta je to kuća?

Etimološki gledano kuća je ku(t) + ća (ći) = ugao + energija života. Kuća predstavlja stanište, ugao (isečak kruga-kosmosa) u kome treba da obitava energija života, dakle kuća da bi bila stanište za čoveka mora biti stanište životne energije a to je moguće jedino pod uslovom da kuća predstavlja mikrokosmos prožet makrokosmosom.

Stanište (kuća ili stan) u kome čovek (porodica) obitava predstavlja takođe materijalnu projekciju njegove unutrašnje duševne i duhovne ličnosti. Stanište je i treća koža čoveka.

 • Prva koža je ona koju Vam je Bog dao i koja obavija prirodno Vaše      telo, organe i kosti.
 1. Drugu kožu predstavlja Vaša odeća.

3. Treća koža je Vaš stan ili kuća.

I drugu i treću kožu birate sami i odgovorni ste i za njih kao što ste odgovorni i za svoju prvu kožu. Nemojte se povoditi za modama koje mogu ugroziti Vaše zdravlje i zdravlje Vaših bližnjih.

Izaberite i odeću i kuću (stan) da Vam budu udobni, zdravi i lepi i na zdravom i lepom mestu.

Koje su još definicije i značenja kuće?

 • KUĆA označava jednu posvećenu površinu koja štiti od provala razarajućih snaga, koje se ostvaruju u demonskim ciklusima.
 • KUĆA je odraz božanskog sveta
 • KUĆE su zemaljske replike nebeskih arhetipova i istovremeni kosmičke slike.
 • KUĆA je mandala ili geokosmogram.
 • KUĆE su neke vrste proto-hramova.
 • KUĆA uvek ima svoj centar (oltar, ikonu, žrtvenik). Stavljajući Božanstvo u kuću čovek čini počast Bogu, daje mu glavno mesto u svome mikro isečku kosmosa, jer oseća potrebu za njegovim stalnim prisustvom prisustvom i pogledom. Čovek oseća potrebu da Tvorac svega, čitave celine, obitava i u onome što je on čovek svojim umom zamislio i svojim rukama sačinio.
 • KUĆA je alatka za pretapanje, prožimanje i preobraženje mikro i makro kosmosa.
 • KUĆA je alatka (instrumenat) pozitivnog ili negativnog preobražavanja. Život koji se odvija u kući treperi (vibrira, oscilira) u skladu sa Božijim-prirodnim zakonima ili protiv njih.
 • KUĆA je svojevrsni zaštitnik čoveka na ovome svetu kao što je to materica majke pre rođenja i grob (grobnica) posle smrti. Dakle čovek u telu (čelovjek = čovek okrenut čelom vjeku tj. večnosti) uvek stanuje. Prvo u  telu (kroz oca u majku) majke kao fetus, posle rođenja u sopstvenom telu i na kraju posle smrti materijalno prolazno telo sahranjuje se (čuva se) u grobu a duša-duh idu na onaj svet da vaskrsnu u Istini ili ponovno u telu (snovaroždenije – reikarnacija) ili idu u čistilište, raj, pakao odnosno tamo gde ih smeštaju tumačenja različitih religija.
 • Telo je privremena KUĆA čovekovog duha i njegove duše.

Savremena ubrzana, površna i globalna civilizacija polako pretvara čitavo stanovništvo sveta u šematizovane stereotipe mišljenja, ponašanja, reagovanja, činjenja i naravno stanovanja. Kuća je za savremenog čoveka samo mašina za savremeno stanovanje a telo mašina za savremeno življenje tj. iživljavanje svih vrsta strasti. Ukoliko živite u uniformnom, otuđujućem ambijentu koji nije po meri Vaše duše bićete nezadovoljni svojim svakodnevnim životom i podsvesno ćete provoditi sve manje vremena u sopstvenoj kući-stanu (vikend izleti i letnji i zimski odmori u nepoznatim egzotičnim krajevima koji treba da Vam “napune baterije” da nastavite da živite u neekološkom i antiestetskom stanu-kući, što u konačnici pre ili kasnije izaziva u najblažem vidu psihička i/ili fizička obolenja).

Poslednju odbranu čovekove individualne percepcije sveta i sebe u svetu može da predstavlja čovekov dom. Svaki čovek treba da izabere svoje mesto stanovanja i svoj stan (kuću) tako da oni budu po meri njegove duše i duha, tj da budu u njegovom individualnom-porodičnom stilu. Kao što je svako ljudsko biće (čovek ili žena) poseban i razlikuje se od svih ostalih ljudi (što prepoznajemo kroz fizičke otiske naših prstiju, zenice naših očiju sve do karakterističnih crta našeg lica i načina hodanja ali i kroz stanje aure i lične energetske talasne dužine koju svaka osoba individualno emituje prema svetu) tako i svaki stan-kuća treba da izražavaju diferencie specifike svojih korisnika, da budu po njihovoj i fizičkoj i mentalnoj meri. Vaš odnos prema makrokosmosu i prema njegovom stvoritelju opredeliće i Vaš odnos prema Vašem mikrokosmosu-kući. Ukoliko verujete u smisao makrokosmosa, u celinu vidljivog i nevidljivog sveta verovaćete da postoji mogućnost života u kući koja ne narušava ni male ni Veliku Celinu.

Nekada Vam, ukoliko imate tešku karmu, tešku sudbu-osudbu, neće moći tako lako pomoći ni profesionalci poput eksperata za zdravo stanovanje, radiestezista, feng šuista itd. Onaj koji poznaje “dublju realnost” ćuti. On zna da svet predstavlja pozorište o čijem postojanju i scenariju običan čovek ništa ne zna. Božansko pozorište, u kojem štetni talasi i uticaji i drugi elementi igraju ulogu koju im je namenio Bog. Dublja realnost može se postići i istikazmom (ISTIKAZAM = ISTINU KAZAM-KAŽEM). Kada ne možemo i ne smemo da govorimo istinu onda ćutimo i tihujemo, ali ne smemo da govorimo lažno jer time deformišemo-izvitoperujemo stvarnost tj. ogrešujemo se o nju. Onaj ko spoznaje “dublju realnost” zna da ovaj svet predstavlja permanentno iskušenje za svakog čoveka i da štetna zračenja, geopatogene zone, klimatski i ratni izazovi i toliki drugi elementi (od siromaštva do bogatstva i od anonimnosti do slave) igraju onoliku ulogu koju im je namenio sam Gospod Bog.

Ako mislite da zlatna palata osigurava veću sreću i manje iskušenja svome korisniku od života u kolibi ljuto se varate. Možete uložiti silan novac u izgradnju “dvorca po Vasoj meri” a da to u čemu živite nije ni udobno ni zdravo za Vas i za Vašu porodicu, dakle da Vaš dvorac u stvari nije “po Vašoj meri”. U čemu je onda problem? U tome što kuća ne treba da bude nadomestak nekog manjka Vaše ličnosti već da zadovolji Vaše realne optimalne potrebe. Devedesetdevet od sto arhitekata ispuniće Vam svaku Vašu mušičavu želju i željicu a da Vam niko od njih neće reći (jer to ne sme, jer ne želi da Vam se konfrontira ili ne zna) koliko to nije dobro za Vaše zdravlje, za Vaš mir, za Vašu uravnoteženost, konačno za Vašu sreću (sreća = srednje ća-ći = srednja, ravnotežna i optimalna energija života). Većina arhitekata nije svesna posledica svojih projekata i većinu njih nije ni briga kako će oni biti materijalizovani a najmanje kako će stanovati i da li će biti zdravi i srećni oni koji budi u njima živeli. No, sve što Vam se dešava odraz je stanja Vaše svesti, savesti, podsvesti, Vašeg delovanja i Vašeg izbora. Prema Vašoj intuiciji pronaći ćete i lekara koji će Vas izlečiti ili uz koga ćete polako ili brzo umirati kao i arhitektu koji će isprojektovati za Vas i Vašu porodicu mali “zemaljski raj” ili mali “zemaljski pakao”.

U svakom slučaju Vaša kuća-stan mogu za Vas i Vašu familiju postati ne samo mesto sigurnosti, odmora, lepote, uživanja i komfora, jednom rečju “mali zemaljski raj” već i mesto Vašeg preobraženja, Vašeg odrastanja i Vašeg psiho-fizičkog sazrevanja. Ne zaboravite da Vam se život u rajskoj zdravoj kući može preobraziti u pakao ako ste izabrali pogrešnog bračnog partnera i ako ne posvećujete dovoljno kvalitetnog vremena svojoj deci I svojim bližnjima.

Sa druge strane ako nemate sluha i smisla za Vašu implementaciju i organizaciju u prostoru Vaš stan-kuća mogu za Vas postati mora, zatvor, mesto nemira, nespokoja, mesto na geopatogenoj zoni izloženo svim mogućim negativnim zračenjima, jednom rečju “mali zemaljski pakao”, odnosno samonametnuti kavez-zatvor. Ne zaboravite takođe da čak i u nezdravoj paklenoj kući možete preživeti ako imate skladnu bračnu zajednicu i ako ste ispunjeni ljubavlju i požrtvovanjem za Vaše bližnje.

Od Vas, Vaše pažnje, Vašeg znanja i pridavanja važnosti određenim činjenicama i naukama o prostoru, vremenu i energetskim zapisima zavisi i kvalitet Vaše kuće-stana. U svakom slučaju na Vama je izbor! Podsetićemo Vas da usredsređena snaga misli, umnosrdačna molitva i afirmativna formula mogu da promene štetna polja i zračenja i da učine da negativno stanje pređe u neutralno a nekad čak i u pozitivno stanje, što će reći da neutralizuje talase koji se nazivaju štetnim.

Zapamtite još nešto a to je da Vam zdrava kuća na zdravom mestu od zdravih materijala ne garantuje apsolutnu sreću ali ona predstavlja zdravu polaznu osnovu za zdrav život i za optimalnu ravnotežu za donošenje ravnotežnih odluka i samim tim ćete imati mnogo manje stresan i mnogo manje neuravnotežen život.

Izvor: http://www.idobravoj.com/zdravo_stanovanje.html

Leave a Reply