Skip to main content

Bioelektrična klima i zdravo stanovanje

Čovek je svakodnevno izložen veoma opasnim zračenjima, što prirodnim, što zračenjima koja nastaju upotrebom sve većeg broja električnih aparata u životu jednog čoveka.

Closeup side view of messed wires connecting computers and printers in office

Štetnost ovih zračenja počela je posebno da se istražuje jer se u modernom svetu pojavljuje sve veći broj raznih oboljenja, čiji se uzrok može tražiti u uticaju različitih vrsta zračenja. Novija istraživanja pokazuju da je rak pre svega bolest lokacije, da je broj kardiovaskularnih, endokrinih i nervnih oboljenja direktno vezan za povećan uticaj raznih zračenja, da su sterilitet, spontani pobačaji i prevremena rađanja takođe u tesnoj vezi sa zračenjima. Kao i da su zračenja glavni krivac za agresivnost, nesanicu, depresivna stanja, asocijalno ponašanje, netoleranciju, sukobe u porodici i na radnom mestu. A da su alergijska oboljenja postala najčešći vid reakcije na različita zračenja.

Basic RGB

U prirodi su prisutna geofizička zračenja zemljine kore iz spektra frekvencija koje destabilizuju žive ćelije. Druga vrsta prirodnih zračenja su kosmičkog porekla, pre svega iz Sunčevog sistema, ali i galaktička i intergalaktička zračenja. Od ovih uticaja planeta se brani snažnim magnetnim poljem i jonosferom, naelektrisanim jonizovanim delom atmosfere koji ne dozvoljava prolazak najvećeg dela spektra zračenja opasnih po živi svet.

Poseban vid prirodnih zračenja kosmičkog porekla su dve, naučno utvrđene globalne energetske mreže: Hartmanova ( po nemačkom lekaru koji je otkrio) i Kerijeva mreža nazvana po ameručkom fizičaru.

Njihovo dejstvo se ogleda na različite načine, ali osnovna podela se svodi na pozitivna i negativna zračenja.

Prirodna zračenja

Ljudi su, od davnina, znali kako da pravilno odaberu mesto za stanovanje i izgradnju kuća i pomoćnih prostorija. Sistem za odkrivanje opasnih zračenja bio je mnogo jednostavniji nego što možemo i da zamislimo. Ljudi su prvenstveno posmatrali ponašanje zivotinja i biljaka na odabranim lokacijama i na osnovu njihovog ponašanja i promena utvrđivali da li je mesto pogodno za život ili ne. Biljke poput trava i žitarica ne reaguju na negativna zračenja, ali ako u prirodi vidite jako zakošeno drvo, neprikladno uslovima u kojima raste, to je siguran znak da se nalazite u zoni štetnih zračenja, najčešće podzemnih voda. Ako uočite da se stablo spiralno uvija imate dokaz da je u pitanju i prisustvo zračenja energetskih mreža. Veliki izraštaji na stablu predstavljaju takozvani rak drveta, što znači da postoje negativni uticaji. Linija po kojoj se protežu mravinjaci ukazuju da se radi o podzemnim vodovima, jer se zračenja manifestuju kao toplotni talasi koji prijaju mravima. Mravi imaju takvu strukturu tela, u vidu oklopa, koja je odlični zaštitnik od zračenja. Pčele nikada neće podizati košnice na stablu koje je u zoni opasnih zračenja. Pčelari, zbog hiperprodukcije meda, često postavljaju pčele na mesta koja su u zoni opasnih zračenja, pčele tada rade ubrzano ali su agresivne, razboljevaju se i uginu, ili jednostavno pobegnu iz košnice.

Divlje životinje same biraju mesto legla i to nikada neće biti mesto negativnog zračenja, jer instiktivno osećaju patogene promene i štite svoje potomstvo od loših uticaja čime im daju veću šansu da prežive.

Što je duža izloženost uticajima kompleksnih zračenja to je veća šansa da se poremeti energetska struktura bioloških sistema, pa samim tim i da se pojave različita psiho-mentalna i fizička oboljenja.

Niskofrekventna zračenja u ćelijama živih organizama izazivaju promene membranskog potencijala, tako što depolarizuju ili hiperpolarizuju.

Do poremećaja elektromagnetnih osobina krvi može doći usled dugotrajne izloženosti uticaju geopatogenih zona. Na mestima gde su prisutna geopatogena zračenja često je izuzetno uvećan elektostatički naboj, koji može da utiče na pojavu depresija, agresivnosti, glavobolja, srčanih smetnji. Posebno su opasne po jajne, moždane, ćelije krvi i koštanu srž.

Električna i magnetna polja, koja proizvode elektrouređaji

Razmatraćemo samo polja koja prizvode elektrouređaji (uglavnom energetski). Ova polja mogu biti:

  • stalna-usled jednosmernog napona ili struje
  • i/ili promenljiva, ali sporopromenljiva, jer su frkvencije niske.

Termin “zračenje”, koji će biti korićen u daljem tekstu, treba shvatiti uslovno, jer je ustvari reč o dejstvu E i H-polja, a ne zračenja ( E-vektor jačine električnog polja, H-vektor jačine magnetnog polja)

Dugo vremena se električna energija smatrala za “čistu energiju”. Tek odprilike pre 10-12 godina, kada prgresivno raste upotreba elektro uređaja u domaćinstvima, počinju da se obavljaju opsežnija istraživanja koja imaju za cilj da dokažu potencijalnu opasnost električnih parametara.

Istraživanja na ovu temu postaju sve opsežnija i komplikovanija mi ćemo navesti neke rezultate.

Rizik od raka kod dece koja su boravila u blizini H-polja, bio je dva puta veći nego kod deca koja su bila van domašaja ovog polja. Dalje je uočeno da ona negativno utiču na rast kostiju, neurobiologiju, biološki ritam, na učenje, pamćenje i rast ćelija

a145812643f83d17b6e6421cdcccc14c.

Kod osoba koje su imale bilo kakvu povećanu delatnost u vezi sa električnim i magnetnim poljima, ustanovljen je povećan broj oboljenja i povećana smrtnost od leukemije i tumora na mozgu. Inžinjeri, tehničari, monteri i ostalo osoblje koje je bilo 5-6 sati izloženo uticaju polja jačine 5 kV/m do 43 kV/m imali su prvo tegobe sa stradanjem nervnog sistema i krvotoka, a ugrožen je bio i sistem organa za varenje, pri čemu je konstatovano da postoji tesna veza između oštećenja i vremena izloženosti ovim poljima. Vrlo veliki postotak osoba sa ozbiljnim zdrastvenim problemima je očigledan dokaz da rad za ekranom ili sedenje pored njega izazivaju velike poremećaje zdravlja i da su u direktnoj vezi sa dužinom provedenog vremena u takvim uslovima.

Poseban problem su vodovi sa visokim naponom, koji izazivaju ogromne zdravstvene probleme u najgorim mogućim oblicima. Osim toga u okolini vodova kao posledica takozvanog “tinjavog pražnjenja” dolazi do stvaranja otrovnog ozona koji kroz prozore prodire u objekat i ima veliku štetnost na zdravlje ljudi.

Sva navedena saznanja do kojih se danas došlo u vezi sa elektromagnetnim poljima ukazuju na to da postoji ogroman rizik od raka, leukemije, tumora na mozgu, pojave degeneracija kod novorođenčadi i poremećaj endokrinog sistema i hronične depresije.

Čovek koristi E i H-polja različitih frenkvencija za interno prenošenje telesnih informacija i to mnogo više nego što se do sada i mislilo. Sistem regulisanja u ljudskom telu čine elektrohemijski procesi koji se odvijaju uz mali utrošak energije. Nervni sistem stoji u neposrednoj vezi sa hemijskim procesima koji utiču na razmenu materija i u direktnoj su vezi sa H-poljem. Ako je dejstvo polja povećano, dolazi do poremećaja svih gore navedenih funkcija u organizmu čoveka, odnosno do poremećaja dnevnog i mesečnog ciklusa čoveka.

Povećana polja izazivaju stalnu napetost što dovodi do slabljenja imunog sistema čoveka, potrebno je izbegavati ova polja,maksimalno moguće. Jedan od načina da se ova polja neutrališu ili izbegnu jeste korišćenje zdravih, bioloških materijla u izgradnji.

Dejstvo elektrouređaja u domaćinstvu

Veliki broj električnih uređaja u domaćinstvu i poslovnim prostorima zahteva kompilikovanu strujnu mrežu kroz ceo objekat. Ova mreža formira neku vrstu “Faradejevog kaveza” , usled čega dolazi do zaklanjanja prirodnih polja i stvaranja zdravstvenih tegoba.

Prikom planiranja izgradnje ili sanacije objekata na biološkoj osnovi treba izbegavati, što je više moguće, uređaje koji su veliki potrošači električne energije, a to su:

  • mašine za sušenje veša
  • mešine za pranje posuđa i veša
  • uređaji za toplu vodu
  • uređaji za zagrevanje prostorija
  • električni šporeti i sl.

Ako saberemo sve veću cenu električne energije i štetnost koju ona izaziva po zdravlje ljudi, možemo doći do zaključka da njenu upotrebu treba svesti na minimum, najpre u domaćinstvima a potom i u radnim prostorijama.

Neka rešenja mogu biti: Električni šporet treba zameniti šporetom na plin, ili u zimskom priodu koristiti šporet na alternativno gorivo ( poput drveta, briketa i sl), pri čemu višak energije koristimo za zagrevanje prostorija. Topla voda za pranje i tuširanje može se obezbediti iz solarne energije.

Posebnu opasnost predstavljaju termoakumulacione peći koje se višestruko opasne. S jedne strane jaka struja koja protiče kroz grejno telo izaziva jaka magnetna polja, a sa druge strane termoakumulacioni materijal u pećima sadrži veliku količinu šamota i azbesta; prilikom izduvavanja toplog vazduha u prostoriju se ubacuju čestice azbesta i šamota koji direktno napadaju disajne organe i dodatno zrače.

Dejstvo viskonaponskih vodova

U skladu sa kumulativnim dejstvom elektro i magnetnih polja, posebno su problematičnim vodovi sa visokim naponima ukoliko su relativno blizu kuće. Posebnu opasnost predstavlja  izolacija od mineralne vune sa aluminijumskom folijom, naime grupisanjem dejstva naizmeničnog napona na ovoj foliji ( na primer kod trofaznog sistema koji je doveden sa krova) čitav krovni prostor može da bude izložen veoma jakim električnim poljima, jer folija u ovom slučaju deluje kao elektroda. Ovo nije slučaj ako se kao termoizolacija koriste biološki materijali poput trske, slame, plute ili kokosovog filca.

Elektrostatička polja i građevinski materijali

Činjenica je da dejstvo elektromagnetnog polja utiče negativno na korisnike prostora, ali pored ovih, zdravstvene probleme mogu izazvati i elektrostatička polja izazvana jonima. Joni su pozitivno ili negativno naelektrisani atomi ili delovi molekula i naš se organizam stalno nalazi pod uticajem jednih ili drugih jona iz atmosfere. Između površinskog sloja zemlje i jonisfere postoji statičko električno polje gde se na površini zemlje sakupljaju pretežno negativni joni, a na gornjim slojevima atmosfere pretežno pozitivni joni. U stambenim prostorijama ovo polje se održava i obnavlja zahvaljujući stalnoj jonizaciji vazduha pod dejstvom kosmičkog zračenja, ultravioletne svetlosti i radioaktivnog zračenja iz zemlje. Idealan odnos u stmbenim prostorijama bi bio 60% negativnih i 40% pozitivnih jona, tako da se u takvoj sredini čovek oseća najbolje. Pored funkcije da prečišćavaju vazduh, joni treba da preuzimaju kiseonik preko plućnih mehurića i da ga odvode u krv i na taj način da deluju na poboljšanje ljudskog zdravlja.

Veštački materijali koji se aktivno koriste u građevinarstvu utiču na sadržaj jona u vazduhu. Najpoznatiji materijali iz ove grupe su: sintetičke boje, lakovi, veštačke podne obloge, zidne tapete, medijapan i sl. Ovi materijali imaju sposobnost naelektrisanja tako da oko sebe stvaraju polja sa pozitivno naelektrisanim jonima. U ovakvim uslovima života i rada, odbrambeni mehanizam čoveka reaguje povećanjem lučenja sekreta. Takoće poremećaj odnosa pozitivnih i negativnih jona utiče na kvalitet vazduha u prostoriji pošto postoji uzajamna veza između jona, vlažnosti i vazduha.

Ako kuću gradimo ili renoviramo, a pri tome koristimo zdrave biološke materijale možemo da obezbedimo dobru razmenu pozitivnih i negativnih jona.

Literatura: Biološko ekološka izgradnja i sanacija građevinskih objekata, dipl.ing.arh Radojica Terzić, Beograd 1997

https://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2015/02/office-equipment.jpg

Ivana Rakarić

 

Leave a Reply