Tačka gde se susreće konačno sa beskonačnim Kada pomislimo na tačku, moguće da mislimo na neki prostor kakve god da je dimenzije. Pomislimo, za trenutak, na prostor, u kojem smo. No, ...